Steunpunt Algemeen Welzijnswerk organiseert Basiscursus thuisloosheid

Op 8, 9 en 11 oktober 2012.

Voor wie?
De cursus richt zich tot beginnende hulpverleners met minder dan 1 jaar ervaring in de thuislozenzorg.

Wat is het opzet?
Je verwerft inzicht in de problematiek van thuisloosheid en hoe thuisloosheid wordt bestreden. Je leert de principes van maatzorg toepassen, een maatplan opstellen en een ecogram maken. Na een toelichting over het model van motiverende gespreksvoering, oefen je doelgerichte interventies in en leer je omgaan met weerstanden.
We behandelen veel voorkomende cliëntsituaties die te maken hebben met hygiëne, grenzen stellen, beroepsgeheim en deontologie.
Thuislozen hebben ook bepaalde rechten. De derde dag leer je meer over deze rechten, leer je werken met de rechtenverkenner en leer je cases oplossen via rechtendetectie.


Wie zijn de begeleiders?

Wanneer en waar?
Op maandag 8 oktober en dinsdag 9 oktober 2012 van 09.30 tot 16.30 uur in het Kasteeltje - Remylaan 13 - 3018 Wijgmaal (nabij Leuven).

En op donderdag 11 oktober 2012 van 09.30 uur tot 16.30 uur in de grote zaal van Het Roze Huis - Draakplaats 1 - 2018 Antwerpen (nabij station Antwerpen-Berchem).

Tijdens de middagpauze wordt telkens een broodjesmaaltijd voorzien.

Programma

8 oktober - 9.30 tot 16.30 uur

9 oktober - 9.30 tot 16.30 uur

11 oktober - 9.30 tot 16.30 uur

Kostprijs?
150 Euro, alles inbegrepen.
Gelieve pas te betalen na ontvangst van de factuur, na de vorming.

Hoe en wanneer inschrijven?
Uiterste datum van inschrijving is 21 augustus 2012.
Schrijf in per mail naar secretariaat@steunpunt.be

Min/max aantal deelnemers?
Max. aantal deelnemers bedraagt 24.  Schrijf dus tijdig in.  Indien nodig bepaalt de chronologie van inschrijving of u kan deelnemen.  
Als er op 21 augustus minder dan 8 inschrijvingen zijn, wordt de vorming geannuleerd.  We verwittigen je dan per mail.

Annulatie?
Wanneer je bent ingeschreven maar niet aanwezig kan zijn op de vorming, betaal je 50% van de kostprijs wanneer je dit meldt bij het Steunpuntsecretariaat 14 dagen voor de aanvang van de vorming.
Je betaalt 100% van de kostprijs wanneer je dit pas bij aanvang van de vorming laat weten.
Annuleren kan enkel per mail aan secretariaat@steunpunt.be


Contacteer het Steunpunt

Elke werkdag bereikbaar
Van 09.00 uur tot 12.30u en
van 13.30 uur tot 17.00u

Kantoren
Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
Diksmuidelaan 36a, 2600 Berchem
Tel. 03 366 15 40 | Fax 03 385 57 05

Routeplanning via Google Maps
Gebruik Adobe Reader om PDF documenten te lezen