Nieuws in de kijker

't Leesmeer van 26 september 2014 26/09/2014

’t Leesmeer leidt u naar een vijver met nieuws, agenda, achtergrondkennis en praktijkexpertise in het algemeen welzijnswerk en het brede domein van het sociaal werk.

>>'t Leesmeer

Gezocht: coaches voor lotgenotencontact slachtoffers 'historisch misbruik' 24/09/2014

In april jl. keurde het Vlaams Parlement een resolutie goed betreffende “de erkenning van slachtoffers van historisch geweld en misbruik in jeugd- en onderwijsinstellingen in Vlaanderen en het omgaan met geweld in het algemeen“.  Deze resolutie bevat een pakket van aanbevelingen aan de Vlaamse Regering om slachtoffers te erkennen en maatregelen te nemen om geweld en misbruik in de toekomst te voorkomen en krachtdadig aan te pakken.
Eén van de aanbevelingen beoogt het faciliteren van lotgenotencontacten voor slachtoffers van historisch misbruik. In opdracht van Vlaams minister Vandeurzen en de Vlaamse overheid, staat het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk in voor de selectie en de vergoeding van de coaches, die deze lotgenotencontacten zullen begeleiden. Er worden minstens twee coaches gezocht per provincie.

>>Leesmeer

Kost trajecten in de thuislozenzorg 23/09/2014

Het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk becijferde de kost van trajecten in de thuislozenzorg en vergeleek deze met de kost van trajecten in een aantal andere sectoren. Dergelijke kostenberekeningen hebben vooreerst een informatieve waarde. Ze kunnen ook bijdragen tot een (hoger) kostenbewustzijn : CAW’s en OCMW’s beschikken immers over een vrij grote autonomie om te bepalen welke trajecten ze inrichten. Ten slotte kunnen zulke kostenberekeningen ook nuttig zijn voor de beleidsvoorbereiding en de beleidsevaluatie. Deze kostenberekening is een deelopdracht binnen het Belgische Housing-first experiment dat zoekt naar effectievere en efficiëntere wegen om langdurige thuisloosheid te bestrijden.

>>Leesmeer

 


Ingelogd blijven
 Wachtwoord vergeten? of Registreer
 

Het Steunpunt is

Het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk is een aanspreekpunt en expertisecentrum voor sociaal werk op de eerste lijn.

Doet

Het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk verzamelt, verrijkt en verspreidt kennis, praktijkervaringen, methodieken en beleidsgegevens.

Publiceert

Deze algemeen toegankelijke website en het digitaal platform voor verschillende kennisgroepen geeft toegang tot al onze publicaties, nieuwsberichten, ervaringen uit het werkveld en achtergrondinformatie.

Organiseert

Via deze website blijft u op de hoogte van al onze activiteiten: studiedagen, overlegtafels, vormingen, trainingen op maat, trefdagen, projecten en acties.

 

Contacteer het Steunpunt

Elke werkdag bereikbaar
Van 09.00 uur tot 12.30u en
van 13.30 uur tot 17.00u

Kantoren
Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
Diksmuidelaan 36a, 2600 Berchem
Tel. 03 366 15 40 | Fax 03 385 57 05

Routeplanning via Google Maps
Gebruik Adobe Reader om PDF documenten te lezen