Nieuws in de kijker

Historisch misbruik: 'Geef je pijn een plaats' 19/11/2014

Op initiatief van Vlaams welzijnminister Jo Vandeurzen is een campagne gestart over het aanbod voor slachtoffers en na(ast)bestaanden van “historisch” misbruik in jeugd- en onderwijsinstellingen in de periode 1930-1990. Slachtoffers en na(ast)bestaanden hebben de mogelijkheid om hun verhaal te doen bij een 'Erkennings- en bemiddelingscommissie' en/of in bijeenkomsten met lotgenoten, die in de CAW's zullen worden georganiseerd. In het museum Dr Guislain te Gent wordt ook een tentoonstelling geopend onder de titel 'Pleisterplekken'. Het Stenpunt Algemeen Welzijnswerk werkte mee aan deze initiatieven. 
Leesmeer

Ketenaanpak bij familiaal geweld: rol en positie van de hulpverlening 18/11/2014

De laatste jaren experimenteren interessante projecten in Vlaanderen met vormen van ‘ketensamenwerking’ in de aanpak van diverse vormen van familiaal geweld en kindermishandeling. Op basis van de opgedane ervaringen en de eerste evaluatieverslagen formuleren we een visie over het belang en nut van deze nieuwe samenwerkingsverbanden. Waarin verschilt de ‘ketenaanpak’ van andere vormen van samenwerking? Waarom grijpt men naar deze formule in bepaalde situaties zoals familiaal geweld? Of kan het over om het even welk maatschappelijk probleem gaan (dakloosheid, radicalisering,…)? Of heeft elke vorm van familiaal geweld een dermate dringend en dwingend karakter, dat maakt dat er nood is aan een nieuwe aanpak? En wat is dan het doel en de mogelijke effectiviteit van deze nieuwe aanpak?
Leesmeer
 
 

'Een thuis voor meer dan één dag': kom naar het symposium op 11 december 03/11/2014

Op 11 december lanceren we het boek 'Een thuis voor meer dan een dag', uitgegeven door Lannoo Campus en met een variatie aan bijdragen over de vele gezichten van dak- en thuisloosheid. De voorstelling van het boek gaat gepaard met een kort symposium, met verschillende sprekers, getuigenissen en een panelgesprek m.m.v. thuislozen, Helmut Lotti, Erik Vlaminck en Jos Geysels.
Leesmeer
 

 


Ingelogd blijven
 Wachtwoord vergeten? of Registreer
 

Het Steunpunt is

Het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk is een aanspreekpunt en expertisecentrum voor sociaal werk op de eerste lijn.

Doet

Het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk verzamelt, verrijkt en verspreidt kennis, praktijkervaringen, methodieken en beleidsgegevens.

Publiceert

Deze algemeen toegankelijke website en het digitaal platform voor verschillende kennisgroepen geeft toegang tot al onze publicaties, nieuwsberichten, ervaringen uit het werkveld en achtergrondinformatie.

Organiseert

Via deze website blijft u op de hoogte van al onze activiteiten: studiedagen, overlegtafels, vormingen, trainingen op maat, trefdagen, projecten en acties.

 

Contacteer het Steunpunt

Elke werkdag bereikbaar
Van 09.00 uur tot 12.30u en
van 13.30 uur tot 17.00u

Kantoren
Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
Diksmuidelaan 36a, 2600 Berchem
Tel. 03 366 15 40 | Fax 03 385 57 05

Routeplanning via Google Maps
Gebruik Adobe Reader om PDF documenten te lezen